Achtergrond

De standaardbehandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT) voor jongeren met cannabisverslaving werkt niet voor alle jongeren even goed. In dit onderzoek kijken we of contingentie management (CM) even effectief of misschien zelfs effectiever is om jongeren te ondersteunen bij het stoppen met cannabisgebruik dan CGT.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of behandeling met CM beter werkt dan de behandeling met CGT. We onderzoeken dit bij 154 jongeren die in ambulante behandeling komen voor een cannabisverslaving. Via loting worden onderzoeksdeelnemers per toeval ingedeeld in de CM-groep of CGT-groep. Jongeren in de CM-groep ontvangen 12 weken behandeling met CM en jongeren in de CGT-groep krijgen 12 weken CGT. Om de (kosten)effectiviteit van beide behandelingen te vergelijken wordt op verschillende momenten gemeten hoe het met de jongeren gaat.

Wat is Contingentie Management (CM)?

CM is het belonen van goed gedrag. In de verslavingszorg is CM vaak gericht op het belonen van het niet gebruiken van het middel waar iemand voor in behandeling is, in dit geval gaat het om cannabis. CM is een bewezen effectieve behandeling voor verslaving maar wordt nog niet standaard toegepast bij jongeren met een cannabisverslaving.

Bij CM gaat het vooral om doen en ervaren. De bedoeling is dat je een periode probeert niet te blowen. Om je daarbij te ondersteunen ontvang je volgens duidelijke afspraken elke keer een beloning als uit een urine sneltest blijkt dat je geen cannabis hebt gebruikt.

Wat is Cognitieve Gedragstherapie (CGT)?

CGT is de bewezen effectieve behandeling die jongeren met een cannabisverslaving standaard krijgen als zij in ambulante behandeling komen bij een instelling voor verslavingszorg.

 

Bij CGT bekijk je tijdens gesprekken met je behandelaar waarom je cannabis gebruikt, welke gevoelens, gedachten en gedrag daarbij een rol spelen en hoe je deze kunt veranderen zodat het makkelijker wordt om geen cannabis meer te gebruiken.