Achtergrond

De standaardbehandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT) voor jongeren met cannabisverslaving werkt nog niet voor alle jongeren even goed. In dit onderzoek kijken we of contingentie management (CM) misschien effectiever is om jongeren te ondersteunen bij het stoppen met cannabisgebruik dan CGT. Je kan meer lezen over wat CM inhoudt via deze link: Wat is CM?

doel

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of behandeling met CM beter werkt dan de behandeling met CGT. 

We onderzoeken dit bij 154 jongeren die in ambulante behandeling komen voor een cannabisverslaving.

Via loting worden onderzoeksdeelnemers per toeval ingedeeld in de CM-groep of CGT-groep. Jongeren in de CM-groep ontvangen 12 weken behandeling met CM en jongeren in de CGT-groep krijgen 12 weken CGT.

Om de (kosten)effectiviteit van beide behandelingen te vergelijken wordt op verschillende momenten gemeten hoe het met de jongeren gaat.