Studie-opzet

In een multicenter randomised controlled trial (RCT) worden 154 jongeren (16-22 jaar) met een cannabisverslaving willekeurig toegewezen aan een ambulante behandeling van 12 weken met contingentie management (CM) of cognitieve gedragstherapie (CGT).

De effecten van beide behandelingen worden aan het eind van de behandeling en op 26 en 52 weken follow-up geëvalueerd. De studie bevat een kosteneffectiviteit en -utiliteitsanalyse, een kwalitatieve deelstudie naar de ervaringen met deze behandeling (n = 40) en een procesevaluatie.