Wat is CM?

Contingentiemanagement is het belonen van goed gedrag. Het belonen wordt volgens duidelijke afspraken op een vaste manier gedaan zodat het beoogde gedrag zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Dit heet 'operante conditionering'.

 

In de verslavingszorg is CM vaak gericht op het belonen van het niet gebruiken van het middel waar iemand voor in behandeling is, in dit geval gaat het om cannabis. Bij deze vorm van CM krijg je elke keer een beloning, als je geen cannabis hebt gebruikt en dit ook blijkt uit een urine sneltest. De beloningen bestaan meestal uit vouchers of tegoedbonnen. Een negatieve uitslag op de urine sneltest betekent dat er geen aantoonbare cannabisresten meer in de urine zitten die wijzen op cannabisgebruik. Bij elke opeenvolgende negatieve sneltest, wordt de waarde van de tegoedbon hoger. Dus hoe langer je achter mekaar geen cannabis hebt gebruikt, hoe hoger de beloning die je kunt ontvangen. Voordat je met CM gaat starten, bespreek je met de behandelaar de spelregels en stel je met elkaar een CM-contract op. 

 

Volgens uitgebreid onderzoek bij volwassenen met verslavingsproblematiek is CM een van de effectiefste behandelingen. Bij jongeren is minder onderzoek gedaan, maar de resultaten laten positieve effecten zien. Bovendien denken we dat CM juist voor jongeren extra motiverend kan werken.